E-Mail:
ivalusiak@allecon.sk
Telefón:
+421 908 996 548
Adresa:
AlleCon s.r.o., Letná 40, Košice

Ponuka služieb

Ako nášho potenciálneho klienta si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou a prezentáciou našich služieb, ktoré poskytujeme v procese prípravy, navrhovania a realizácie investičnej výstavby.

Spokojnosť našich doterajších klientov s výsledkami našej práce nám dáva pozitívne signály, že náš prístup je správny. Vsadili sme na myšlienku, že tvorivosť a životaschopnosť sa navzájom nevylučujú.Výzvy nás posúvajú vpred. Vy chcete – my vieme ako dotvoriť a zhmotniť Vaše predstavy.
Dlhoročnými, i medzinárodnými, skúsenosťami z projektovej činnosti a spoluprácou s investormi sme získali potrebné znalosti ako navrhnúť a realizovať stavbu malú, obchodné centrum, či priemyselný závod ...
Zakladáme na spolupráci s klientom, počúvame čo hovorí a aké sú jeho predstavy – počiatočnú myšlienku Vám pomôžeme premeniť na kompletné stavebné dielo.

"Ako telo človeka, tak aj stavba potrebuje v prvom rade kostru – bez nej nie je nič možné."

Statika stavebných konštrukcií je našou silnou stránkou.

about us

Profesijné obsadenie pre zabezpečenie projekčných prác:

 • hlavný inžinier projektu a inžinierska činnosť
 • koordinácia projektu
 • stavebná časť a architektúra
 • statika a dynamika nosných konštrukcií
 • vodohospodárske objekty a sanitná inštalácia
 • plyn
 • elektroinštalácie NN a VN
 • ústredné vykurovanie, vzduchotechnika
 • dopravné stavby, sadové úpravy
 • oceňovanie stavieb
 • organizácia výstavby
 • technológia